ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αλυσίδα Ψύξης


Ένα από τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας είναι  η σωστή ψύξη .

Για το λόγο αυτό έχουμε φροντίσει να τηρείται με συνέπεια  η αλυσίδα ψύξης από τη στιγμή της παραγωγής του προϊόντος, μέχρι τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσει ο τελικός καταναλωτής.

Όλες οι φρέσκιες πρώτες ύλες διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες σε ψυγεία συντήρησης. Οι πίτες μας διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες βαθιάς κατάψυξης και διατηρούνται σε καταψύκτη.

Οι πίτες μας καταψύχονται και οδηγούνται αμέσως στους ειδικούς σχεδιασμένους ψυκτικούς χώρους όπου  φυσικά υπάρχει 24-ωρη παρακολούθηση της θερμοκρασίας και οποιαδήποτε απόκλιση διορθώνεται αμέσως. Εκεί διατηρούνται στις βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας μέχρι να διακινηθούν.
Όταν το προϊόν πρόκειται να διακινηθεί, μεταφέρεται από τα ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία όπου η θερμοκρασία του θαλάμου του είναι η κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει τη μεταφορά του χωρίς να προκληθούν αλλοιώσεις. Ο οδηγός έχει στη διάθεση του ειδικά καταγραφικά θερμοκρασίας  και παρακολουθεί  τη θερμοκρασία του θαλάμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Τυχόν αυξομειώσεις στη θερμοκρασία αμέσως γίνονται αντιληπτές και φροντίζουμε για την άμεση διόρθωση του προβλήματος.

 

Ποιοτικός Έλεγχος


Είναι σημαντικό για την εταιρεία μας η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και αυτό τι επιτυγχάνουμε με τον  αυστηρό ποιοτικό έλεγχο καθόλη την παραγωγική  διαδικασία από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούμε συχνά ελέγχουςκαι μετρήσεις με στόχο την διασφάλιση όλων των παραμέτρων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. .

Πιστοποίηση ISO - HACCP


Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας  είχε οργανωθεί από το σχεδιασμό των μονάδων σύμφωνα με τον CODEX ALIMENTARIUS, το διεθνή κώδικα τροφίμων και ποτών.

Η εταιρία τηρεί σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) για το οποίο είχε πιστοποιηθεί από  τους……………….

Ενώ πιστοποιήθηκε με το ISO 22000 από την ……………………. που αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο για τις βιομηχανίες τροφίμων και ενσωματώνει και τις διαδικασίες του HACCP.